User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท
ตรวจสอบสถานะ
EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลังฝากส่ง 24 ชม.


PROMOTION
รับติดตั้งโครงการระบบโซล่า ฟาร์ม และ Service Maintenance (PV&System) : รับบริหารจัดการงานบำรุงรักษาป

 

1. System Consultancy and Design หรือ รับงานติดตั้งระบบโครงสร้างและรากฐานตามขอบเขตผู้ว่าจ้าง

ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าระบบของลูกค้าจะเป็นระบบขนาดเล็กหรือจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง

 

 

2.Engineering, Procurement, Installation & Commissioning M&E System : ทั่วประเทศ

       ด้วยระบบการจัดการของเราที่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพจากตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงโดยตรงดังนั้นลูกค้าจึงมันใจได้ว่าจะได้รับผลงานที่ดีและมีประสิทธิ์ภาพอย่างสูงสุด 

         เรามีทีมงานวิศวกรคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวางระบบ ติดตั้ง และตรวจสอบ 
พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างเป็นกันเอง


3. Maintenance  Service: รับบริหารจัดการงานบำรุงรักษาประจำเดือน ,ไตรมาส,ครึ่งปี ,ประจำปี งานระบบ

เราให้บริการบำรุงดูแลรักษาระบบการทำงาน ทำความสะอาดแผงโซล่าเซล ตรวจเช็คจุดรอยต่อ ระบบสายไฟฟ้า ระบบตู้คอนโทรล พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานของระบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานและเกิดประโยชนย์สูงสุด

4. Training on Renewable Energy Technology

ให้การอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานและองค์กร ร่วมถึงสถาบันศึกษาต่างๆ ตั่งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยและองค์กร ต่างๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สนใจสอบถามราคา  Eco   ฝ่ายขาย : 081-967-1079 

เรามีบริการจัดส่งโดย :  ขนส่งด่วนพิเศษ Logistic

Inter Express , NTC , Nim Express , EMS  ไปรษณีย์ไทย

หมายเหตุ :
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า