User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท
ตรวจสอบสถานะ
EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลังฝากส่ง 24 ชม.


PROMOTION
การออกแบบสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามการใช้งาน ราคาถูกๆที่นี่!

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์/ Solar Cell System       โดยทีมงานวิศวกรติดตั้งมืออาชีพ
1.ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง

diag_solar cell  ในบ้าน

2.เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดเล็ก ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกล หรือระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

sas_05000

3.

ถูกออกแบบเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid connected Inverter) จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำการขายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการ หรือซื้อเข้ามาจากระบบสายส่งได้

diagram grid inverter solar to กฟภ

4.

เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 350 Wp ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับปั๊มสูบน้ำแทนการใช้เครื่องปั่นไฟหรือไฟฟ้าจากระบบสายส่งการไฟฟ้า

sps_eta

Remark: สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดในการออกแบบเพื่อการใช้งานและติดตั้ง

ที่ฝ่าย ขายและการตลาด มือถือ 081-967-1079  ม 801-966-9144